Danmark justerer reglene for familiegjenforening

0Shares

Det er tilknytningskravet som myknes opp litt. For personer som har vært danske statsborgere i 28 år eller bodd i Danmark i 28 år, skal det ikke lenger stilles tilknytningskrav for å få ektefellen til Danmark.

Den 8. juni 2002 innførte Danmark en skjerpelse av reglene for familiegjenforening. Det ble innført krav om:

*24 års grense

*Selvforsørgelse

*Bolig

Tilknytningskrav: Ektefellenes tilknytning til Danmark må være større enn tilknytningen til et annet land.

Ekteskapet må være frivillig

Hensikten var blant annet å hindre tvangsekteskap. Loven rammet imidlertid alle som ønsket å få en utenlandsk ektefelle til Danmark, og ikke bare målgruppen den var tiltenkt. Det er bakgrunnen for at Folketinget i Danmark den 22. oktober 2003 behandlet følgende forslag til lovendring:

*Tilknytningskrav stilles ikke når den herboende ektefelle har hatt dansk statsborgerskap i 28 år

*Tilknytningskrav stilles ikke når den herboende ektefelle har oppholdt seg i Danmark i 28 år

Handlingsplan mot tvangsekteskap

I Danmark skiller man ikke mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap på samme måten som vi gjør i Norge.

(Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet)