100 asylsøkerbarn i forvaring

0Shares

Australia har tradisjonelt vært et land som har vært relativt åpent for legal innvandring. Men politikken ovenfor mennesker som kommer til landet uten tillatelse, som for eksempel asylsøkere, er blitt stadig mer rigid de siste ti årene.

I 2001 satt totalt 8401 mennesker i ”forvaringsleirer” rundt om i Australia. 1103 av dem var barn. I 2002 og 2003 har antallet sunket. I dag sitter i underkant av ett tusen asylsøkere i leire i Australia, om lag hundre av dem er barn, skriver Verdensmagasinet X.

Det synkende antallet skyldes ikke en mer human flyktningepolitikk, men blant annet at australske marinefartøy har begynt å avskjære båter med flyktninger før de når Australia og internering av asylsøkere på øyer rundt Australia.

For dem som er innesperret i Australia er det tilsynelatende ingen grenser for hvor lenge hver enkelt kan sitte. En fem år gammel gutt som slapp fri sist vår, hadde ifølge Amnesty tilbrakt hele sitt liv bak gjerdene. De aller fleste tilbringer mellom 6 og 24 måneder i en eller flere leirer.

Amnesty og det australske flyktningerådet har påvist mishandling fra de ansattes side og at barn har opplevd å se sine egne foreldre bli mishandlet. Ofte prøver ”forvarte” å ta livet sitt. En undersøkelse foretatt av den australske psykiaterforeningen omtalte forholdene i leiren som ”mentalt forgiftende”.

Tall fra undersøkelsen viste blant annet at selvmordsraten blant ”de forvarte” var over ti ganger så høy som blant australiere og at barn ned til ti år hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Myndighetene står imidlertid på sitt. Leirene stenges ikke.