Overvåket muslimer i hemmelighet

0Shares

Ifølge avisa New York Times er det bekreftet at amerikanske myndigheter i hemmelighet, uten rettskjennelse, skal ha overvåket steder hvor muslimer ferdes. Deriblant moskeer og private hjem i flere store byer i USA, på jakt etter radioaktiv stråling, melder TV2 Nettavisen.

Overvåkningene skal ha pågått i over tre år, og startet etter terroraksjonene 11.septmeber. FBI er blant de som skal ha drevet med overvåkning med utstyr som kan spore radioaktivt materiale.

En gruppe som kaller seg Rådet for islamsk-amerikanske relasjoner sier i en uttalelse at dette er en opprørende avsløring. At amerikanske myndigheter skal ha overvåket også private hjem uten nødvendig rettskjennelse, kan tyde på at USA ikke lenger er en nasjon som styres etter loven.

FBI på sin side hevder at de ikke retter seg inn på bestemte grupper ut i fra etnisk bakgrunn, religiøse eller politiske overbevisninger, men at de følger etterretningsinformasjonen dit den fører dem.