Skandale etter skandale i Migrationsverket

Den kvinnelig sjefen som torsdag fikk sparken, var ikke klar over at uttalelsene hennes til en 33 år gammel blind iraker ble tatt opp på bånd, i følge Dagens Nyheter.

Da irakeren svarte at han like godt kunne ta livet av seg, svarte den svenske kvinnen:

— Gjør hva du vil. Du må ut herfra, nå kommer neste besøk.

Fra før har en annen sjef i Migrasjonsverket måtte forlate sin stilling etter at han feiret med sjampanje og kaker at en enslig mor og hennes tre barn ble kastet ut av Sverige.

Migrationsverkets øverste ledelse har besluttet å innlede gransking av hendelsen i Kristianstad. Direktoratets øverste leder, Janna Valik, kom torsdag med en uforbeholden unnskyldning til alle som føler seg krenket.

– Vi har oppført oss dårlig, sa hun og presenterte et nytt program som skal forbedre personalets etikk.