Utrops utgave 20 – 2020 er ute nå!

Ingen forpliktelser om tidspunkt og antall i Moria-løsning
9Shares

https://dagens.utrop.no/2020/20/