Utrops utgave 30 – 2021 er ute nå!

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Asylsøkertallene øker i Europa - 17.09.2021 – Det finnes få journalister som har kjent trangboddhet eller dårlige økonomiske vilkår direkte på kroppen - 16.09.2021 Marian Hussein skriver stortingshistorie: – Håper det kan være en døråpner - 16.09.2021 https://dagens.utrop.no/2021/30/
278Shares

https://dagens.utrop.no/2021/30/