Hva gjør du i møte med politiet?

0Shares

Leder i Oslo politiforening, Arne Jørgen Olafsen uttalte ifølge P4 at personer med mørk hudfarge blir oftere stanset av politiet enn andre.


– Antall klager øker, ettersom det blir flere unge med minoritetsbakgrunn. Politiet bagatelliserer problemet. Anmeldelser henlegges og klager tas ikke på alvor, sa Olafsen.


Ifølge en rapport fra Senter mot etnisk diskriminering (SMED)opplever klientene deres at de ikke blir trodd av politiet i forbindelse medanmeldelser og avhør. Dette blir særlig tydelig i saker der man mangler konkrete bevis og påstand står mot påstand.


Senterets saker viser at:
1. Politiet fester mer lit til forklaringer gitt av en etnisk norsk enn til forklaringer gitt av en med minoritetsbakgrunn.


2. Polititjenestemenns forklaring blir uten videre ansett for å være sannferdige.


Etniske minoriteter blir ikke alltid blir gitt samme anledning til å forklare seg for politiet som etnisk norske får. Opplysninger om hendelsesforløp, mulige vitner og lignende i liten grad blir fulgt opp med etterforskning, påfølgende vitneavhør osv.


Dette er forhold som politiet må arbeide med å endre. Dersom det ikke skjer en endring vil det lett fremstå som om vi har et politi som ikke er til for minoritetsbefolkningen i landet, mener organisasjonen


«Skriv ned alt om situasjonen (tid, sted, evt. bilnummer, alt som skjedde). Forsøk evt. å få navn og mobilnummer på personer i nærheten som kan være vitner», står det i brosjyren som OMOD har laget.


Hva gjør du dersom politiet stopper deg?
• Forhold deg rolig i situasjonen.
• Husk! Alt du sier og gjør kan bli brukt mot deg.
• Ikke løp. Ikke rør politibetjentene.
• Vis ID ved forespørsel. Du trenger ikke vise pass.
• Du har krav på tjenestenummer til vedkommende
som stopper deg.
• Skriv ned alt om situasjonen
(tid, sted, evt. bilnummer, alt som skjedde).
• Forsøk evt. å få navn og mobilnummer på personer
i nærheten som kan være vitner.
• Dersom du mener dine rettigheter har blitt krenket
– skriv en klage til aktuelle politidistrikt. Denne kan
sendes pr. post, man trenger ikke møte opp personlig
på politistasjonen. Ta evt. kontakt med OMOD.Hva gjør du dersom du blir arrestert?
• Du har krav på advokat.
• HUSK! Du trenger ikke si noe før du har fått kontakt
med advokat, bortsett fra navn, fødselsnummer,
stilling og adresse.
• Det er lurt å vente med å fortelle din historie til du
har fått kontakt med advokat, enten ved at
advokaten kommer eller via telefon.
• Er du under 18 år skal foreldre eller foresatte
få beskjed umiddelbart.Hvilke rettigheter har du i forbindelse med avhør?
• Du har krav på advokat.
• Du skal gjøres kjent med hva saken gjelder
og eventuell siktelse. Du skal gjøres kjent med at
du ikke har plikt til å forklare deg.
• Politi er pålagt å oppføre seg rolig under avhør
og kan ikke fremføre løfter eller trusler.
• Dersom avhørene tar lang tid har du krav
på måltider og hvile.
• Foreldre eller foresatte skal som en regel gis mulighet
til å være tilstede under avhøret dersom du er
under 18 år. De skal også få uttale seg om forsvarer.
• Du har rett til tolk dersom dette er nødvendig.
Dersom du får et forelegg (bot):
• Du har krav på advokat.
• Du har rett til å klage på forelegget.
• Ikke undertegn noe uten at du har lest alt, eller
uten at du har fått muligheten til å rådføre deg
med advokat.


Kilde: OMOD, last ned broskyren i PDF: omod.pdf


Politidirektoratets flerspråklig brosjyre om rettigheter og plikter ved pågripelse:


Rettigheter og plikter ved pågripelse