Innvandrere er underrepresentert i norske kommunestyrer og fylkesting

0Shares

• Personer med innvandrerbakgrunn er sterkt underrepresentert i norske kommune- og fylkesting.

• Det er kun 16 representanter med innvandrerbakgrunn representert i alle norske fylkesting, mens man skulle forvente 51 representanter med innvandrerbakgrunn (5,4 % av 939 plasser).

• Av de 16 representantene i norske fylkesting har 13 representanter ikke-vestlig bakgrunn.

• 14 av 19 fylkesting har ingen representanter med innvandrerbakgrunn.

• 7 av 16 representanter er kvinner.

• Det 68% færre representanter med innvandrerbakgrunn i fylkesting enn det man skulle forvente utfra andel stemmeberettigede.

• Det er 57% færre representanter med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene enn det man skulle forvente utfra andel stemmeberettigede.

• Oslo skiller seg positivt ut. Her utgjør innvandrere 15,1 prosent av de stemmeberettigede og 17% av de representerte. I Oslo er alle representantene med innvandrerbakgrunn ikke vestlige. 4 av 10 er kvinner og innvandrerrepresentantene representerer partier fra Høyre til RV.

Oslo har 10, Akershus 1, Hedmark 1, Telemark 2 og Vest-Agder har 2 innvandrerrepresentanter.
De resterende 14 fylkene har ingen innvandrerrepresentanter.

Innvandrererrepresentasjon i norske kommunestyrer

• Undersøkelsen er gjort i et utvalg av 17 norske kommuner*. Utvalgte kommuner utgjør 64 % av de stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn**, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I utvalgte kommuner utgjør personer med innvandrerbakgrunn 8,9% av de stemmeberettigede.

• Undersøkelsen viser at innvandrere er sterkt underrepresentert i norske kommunestyrer.

• Det er 39 representanter med innvandrerbakgrunn representert i utvalget av norske kommunestyrer, mens man skulle forvente 91 representanter med innvandrerbakgrunn (8,9 % av 1028).

• Man har med andre ord 57% færre representanter med innvandrerbakgrunn enn det man skulle forvente ut i fra andel stemmeberettigede.

– Det er et mål i et representativt demokrati at politiske institusjoner i stor grad gjenspeiler befolkningen. Denne undersøkelsen tyder på at innvandrere i liten grad er integrert i lokaldemokratiet, sier Guro Fjellanger, daglig leder ved Senter mot etnisk diskriminering.

*Undersøkelsen omfatter: Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Oslo, Drammen, Sandefjord, Skien, Arendal, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø

**i utvalget av kommuner var det ved kommunevalget 1999, 1 340 305 stemmeberettigede totalt. Av disse utgjorde personer med innvandrerbakgrunn 118 926, eller 8,9%.