Innvandrere foretrekker selvstendighet

Tre av fire eiere av såkalte innvandrerbutikker foretrekker å jobbe i egen forretning. Svært få håper likevel at barna følger i deres fotspor.

Arbeidsledighet ser ut til å være den viktigste motivasjonen for at personer med minoritetsbakgrunn starter egen bedrift. Men også mistrivsel i annen jobb, ønske om selvstendighet og ønske om å tjene mer penger er viktige årsaker, opplyser forsker Anne Krogstad ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Sammen med to kolleger har hun dybdeintervjuet 90 gründere med innvandrerbakgrunn, som alle har etablert bedrifter som har med mat å gjøre, hovedsakelig matbutikker og restauranter.

En av fire sier at de jobber mer enn 12 timer hver dag, mens over halvparten oppgir at de jobber mellom 8 og 12 timer. Samtidig sier de fleste at det har vært vanskelig å sette seg inn i hele regelverket for å etablere en bedrift i Norge.

87 prosent oppgir i undersøkelsen at de ønsker at både sønnene og døtrene deres skal ta høyere utdanning og skaffe seg andre typer yrker.