Utrop.no blir Europeisk

0Shares

Ethnical Minoriteis Online (EMINOL) er navnet på konseptet som skal bli introdusert i flere land i første omgang i Norden og senere til Europa.

Som en naturlig utvikling av Utrop.no konseptet, skal det nå bli lansert liknende portaler for fem andre minoritetsgrupper/land. Det er Utrop i Norge som har tatt initiativet til denne ekspansjonen.


For første gang i verdenshistorie inngår etniske minoriteter og nasjonale minoriteter i Europa et omfattende samarbeid! Danmark, Sverige, Grønland, Norge, Finland og ”Samiland” (samer)samarbeider om nyhetsportal for minoriteter i respektive land.


Samarbeidet går også ut på å lage Europas første flerkulturelle webportal (eminol.com) som tilbyr nyheter, aktualiteter og kontaktforum til etniske minoriteter. Denne globale portalen som vil være på engelsk, og vil inneholde artikler basert på undersøkende journalisitikk, dybde -og mønster analyser om alt som er knyttet til det flerkulturelle samfunnet i Europa.


Og går man ned et hakk vil de respektive portalene være tilgjengelige på originalspråkene.


Partnere operer med egne uavhengige redaksjoner og uavhengig virksomhet, men vil nyte godt av felles teknologi, konsept, merkevare og samarbeide om utveksling av innhold, artikler, ideer, ressurspersoner, redaktørplakat osv.
– Redaksjonene i samarbeidslandene skal fungere 100% uavhengige, likevel er det et overordnet mål at redaksjonene skal samarbeide også på redaksjonelt plan. Redaktørene kan utveksle erfaring, kunnskap og lage felles mediepolitikk, regulativer og retningslinjer. Dette vil klart styrke det multietniske mediesamarbeidet i Europa, sier Majoran Vivekananthan, redaktør for Utrop.no som er ansvarlig for dette prosjektet.


– Gravejournalistikk og reportasjer fra minoritetsmiljøer står høyt på lista, men krever finansiering. Vi ønsker å være uavhengige, og derfor må vi også tenke kommersielt. Vi vil satse på annonsører som er ute etter spesifikke grupper, sier Vivekananthantil Dagbladet.no. Skilæreren som snakker urdu


Formålet med samarbeidet er å samle alle etniske grupper i Europa under ett og å drive seriøs og kritisk journalistikk på Europeisk nivå. Nettportalen skal fungere som minoritetenes arena for fri informasjon, samfunnskritikk og debatt.– Vi må bli den største innholdsleverandøren på minoritetsfeltet i Europa, og må kunne sette premissene for debatten.


Felles tjenester

– Som eneste tilbud for etniske minoriteter i Norge, har den flerkulturelle portalen utrop.no opparbeidet seg et sterkt nettverk og erfaring som danner grunnlaget for å samarbeide på Europeisk plan. Målet er å tilby en samlet oversikt over utviklingen om etniske minoriteter i Europa, felles katalog og interaktive tjenester, sier hanvidere.


Eminol.com vil tilby interaktive tjenester som «Global Island», et demokratisk rollespill for ungdom hvor manløser viktige dilemmaer ved diskusjon og samarbeid. Sms- og andre betal-tjenester er under utvikling.

-Vi har også diskutert en egen jobbsøkertjeneste, hvor vi intervjuer og kvalitetssikrer de arbeidssøkende for en mulig arbeidsgiver.

Den danske partneren Mellomfolkeligt Samvirke gir allerede ut bladet Etcetera, men ønsker å utvide de elektroniske tjenestene sine.

– Vi fokuserer spesielt på de som jobber med minoritetsspørsmål, og tror det er et stort behov for å sammenlikne forskningsresultater og rapporter fra de skandinaviske land. Forarbeidet til lovgivning og handlingsplaner i Norge bygger ofte på erfaringer gjort i Danmark. Da er det interessant å kunne sammenlikne forholdene i de to landene, sier redaktør Lisa Klocker.

Immigrasjonsinstituttet i Sverige har både et museum samt et større arkiv- og bibliotek, og merker en økende interesse for stoff om lovgivning og rettigheter.

– Etter 11. september er situasjonen blitt svært vanskelig for mange, mener Stefano Maturana. – Trafikken på immi.se har blitt merkbart større, og vi tror det er et stort marked for slike tjenester.

Europeisk katalog over organisasjoner og bedrifter, forskningsdatabase, kontaktforum, web TV er andre funksjonaliteter som skal bli utviklet.