Lager nasjonale regler for omskjæring

0Shares

Flere helseforetak, deriblant Helse Øst og Nord, har bestemt seg for å ikke lenger prioritere omskjæring, verken på egne sykehus eller gjennom avtaler med private. Begrunnelsen er ifølge avisen Dagens Medisin, at de mener denne type omskjæring er rituell, og ikke medisinsk.

I Helse Vest og Midt-Norge finnes det ifølge avisen ikke noen bestemt praksis på dette, mens det i Helse Sør er opp til hvert enkelt sykehus.

Da Helse Øst, som er eid av Staten, sa opp avtalen med den private Ringvoll-klinikken i Askim, der foreldre inntil i vår kunne få omskåret guttebabyen sin mot en egenandel på 75 kroner, ble mange familier rammet. Mer enn 80 prosent av muslimene i Norge er bosatt i Oslo og Akershus, og i fjor ble drøyt 500 barn omskåret ved den private klinikken i Askim.

Skader på babyene

Pasientombud Irma Iversen i Akershus er ikke glad for vedtaket til Helse Øst.

— Vi har fri religionsutøvelse her i landet. Omskjæring av guttebarn er like viktig for muslimer som dåpen er for kristne. Når man kutter ut et offentlig tilbud på denne måten, kan resultatet bli skader og komplikasjoner på guttene, som følge av at ufaglært helsepersonell blir brukt som omskjærere, sier hun.

Etter at Helse Øst fjernet tilbudet er antall omskjæringer ved Ringvoll-klinikken halvert. Det bekrefter daglig leder Heidi Solvang overfor Utrop. Foreldrene må nå punge ut med 2 500 kroner for å få guttebabyen omskåret i Askim.

Gratis

Tidligere var omskjæring i forbindelse med fødsel gratis på Aker sykehus og Akershus universitetssykehus. Pasientombud Irma Iversen sier Helse Øst sparer lite på å avvikle ordningen.

— På landsbasis går kun seks ukeverk med til omskjæring av muslimske gutter, opplyser hun.

Nå har pasientombudet skrevet brev til helseminister Ansgar Gabrielsen, der hun ber Staten gripe inn. Også Sosial- og helsedirektoratet har kommet på banen. I en henvendelse til departementet etterlyser de en lovregulering for omskjæring av gutter.

Lik praksis

Statssekretær i Helsedepartementet, Jan Otto Risebrobakken (H), er enig i at det bør foreligge nasjonale retningslinjer for hvordan sykehusene skal opptre i slike saker. Han mener ingen er tjent med at praksisen varierer fra sykehus til sykehus.

— Til høsten sender vi derfor ut forslag til nasjonale retningslinjer, på høring til medisinske miljøer og innvandrermiljøer, sier han.

— Hva kommer forslaget til å inneholde?

— Det er det for tidlig å si noe om. I denne saken foreligger to motstridene hensyn som må veies opp mot hverandre. Hensynet til at det er en rituell begrunnelse, og ikke noen medisinsk årsak til omskjæring av guttebarn, må veies opp mot sikkerheten ved at inngrepene skjer på norske sykehus, sier Risebrobakken.

Nesten 10 000 kroner

Statssekretæren opplyser videre at staten vil vurdere samarbeid med private aktører, dersom det økonomisk sett skulle vise seg å være det mest lønnsomme.

— Men først må vi få klarhet i hva de reelle kostnadene er for foreldrene som i dag må ordne dette på egen hånd, sier Risebrobakken.

Ved Volvat medisinske senter må foreldre som ønsker å få guttebabyen sin omskåret bla opp hele 9 500 kroner fra egen lommebok. For at inngrepet skal bli utført krever Volvat at gutten må ha fylt 1 år.

Lege Nazir Naimy ved Grønland helsestasjon er mye rimeligere i så måte. Han tar 1 500 kroner for å omskjær gutter under 1 år, og 2 000 kroner for dem som er eldre.