Arbeidsgiverne er problemet

0Shares

I debatten om arbeidsinnvandringen er det viktig at vi ikke skyter på pianisten: Det er ikke arbeidsinnvandring og arbeidsinnvandrere fra nye EU-land som er problemet. Problemet er de arbeidsgiverne – norske og utenlandske – som er villig til å undergrave anstendige lønns- og arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv ved å utnytte arbeidsinnvandrere som er villig til å jobbe for en brøkdel av norsk lønn.

Det er også viktig å ta som utgangspunkt at det alt i dag fins så kraftige innslag av lønnsdumping og andre former for sosial dumping i det norske arbeidslivet at tida er overmoden for kraftige mottiltak. Slike mottiltak ville vært nødvendig helt uavhengig av EØS-utvidelsen 1. mai 2004.