Veivalg: Kvinner bør ha muligheten til å velge en tilværelse som hjemmeværende, mener kommentator Saroj Chumber. FOTO: Flickr.
Foto: Flickr

Hjemmeværende kvinner - en ressurs
Innvandrerkvinner er ofte et tema for debatt, og det fokuseres mye på det negative disse kvinner sliter med, men det finnes nyanser i dette bildet.
Publisert: 23.11.2009 10:49
Av Saroj Chumber

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/17638
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no