Du kan levere egenmelding for tre dager. Hvis du er syk lenger, må du ha legeerklæring.
Foto: Scanstockphoto

Hva skjer hvis jeg blir syk og ikke kan jobbe?

Hvis du er syk og må være hjemme fra jobben, har du rett på sykepenger.

Publisert: 05.10.2011 13:58
Av Kari-Johanne Iversen, JURK

Sykepenger er lønn du får betalt selv om du ikke kan jobbe. For å få betalt når du er syk må du ha egenmelding eller sykemelding.

Hvis du bare er syk en kort periode, kan du levere egenmelding til arbeidsgiver. Egenmelding betyr at du sier ifra til arbeidsgiver om at du er syk og ikke kan jobbe. Da trenger du ikke erklæring fra lege på at du er syk.

Du må vente to måneder
Du kan gi egenmelding for tre kalenderdager av gangen. Hvis du jobber i en IA-virksomhet, kan du gi egenmelding i åtte kalenderdager, og du har tilsammen 24 dager egenmelding i året. Du kan bruke egenemelding fire ganger i året. For å ha rett til egenmelding må du ha jobbet hos arbeidsgiver i minst to måneder.

Hvis du er syk mer enn tre dager, kan du få sykemelding. Da må du ha legeerklæring. Det er en bekreftelse fra legen på at du er syk. Legen din vurderer om du er for syk til å jobbe. Legen skriver en legeerklæring som du skal levere til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver betaler
Hvor mye du får i sykepenger, kommer an på hvor mye du tjener. Det kaller vi sykepengegrunnlaget. De første 16 dagene er det arbeidsgiver som betaler sykepengene. Etter 16 dager skal Nav betale. Du kan få sykepenger i opptil et år.

Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte JURK.


Fra https://www.utrop.no/21311
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no