Mohamad Marwan Alzerkli er en av språkhjelperne som har språkpraksis på Rosenhof voksenopplæringssenter.
Foto: Kristian Mendoza

Lærer norsk fortere ved å bruke morsmålet

Noen få voksenopplæringssentre i Norge organiserer tospråklig norskopplæring. Med økt støtte til organisering av undervisning, vil trolig flere nyankomne flyktninger få morsmålsstøttet undervisning. 

Publisert: 02.03.2018 11:00
Av Hanna Skotheim

Artikkel fra papirutgaven. For å få tilgang til denne artikkelen må du kjøpe tilgang.


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32456
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no