Foto: Arkiv.

Nesten to av tre innvandrere i jobb

To av tre innvandrere, 65 prosent, var sysselsatt i fjerde kvartal i fjor. I befolkningen ellers i samme alder var andelen 77,7 prosent.

Publisert: 14.03.2018 07:00
Av NTB

Blant innvandrere fra Norden var andelen sysselsatte på 79,3 prosent. For folk fra EØS-landene både i vest og i øst lå andelen like under 74 prosent.

Innvandrere fra Asia har en sysselsetting på 56,1 prosent, mens innvandrere fra Afrika har lavest andel i arbeid med 48,6 prosent.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå , som nå måler sysselsettingen i aldersgruppen 20 til 66 år. Tidligere har SSB benyttet aldersintervallet 15 til 74 år.

Blant innvandrere i alt hadde menn en sysselsettingsandel på 68,6 prosent og kvinner 61 prosent, en forskjell på 7,6 prosentpoeng. Tilsvarende differanse i befolkningen ellers var 3,1 prosentpoeng, menn: 79,2 og kvinner: 76,1 prosent.

Kjønnsforskjellene er størst blant innvandrere fra Pakistan, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. Innvandrere fra blant annet Bosnia-Hercegovina, Iran, Myanmar og Serbia har kjønnsforskjeller omtrent på nivå med hele befolkningen.

Som «sysselsatt» regner Statistisk sentralbyrå «personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet» i uken som måles. Også folk som er sykmeldt, permittert, på sysselsettingstiltak og i førstegangstjeneste regnes som sysselsatte. Tallene sier ikke noe om fordelingen mellom heltids- og deltidsarbeid.

(©NTB)


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33035
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no