Illustrasjonsfoto.
Foto: Tregde Ferie, Flickr

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Siden 2017 har andelen minoritetsspråklige barn økt med fem prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Publisert: 19.04.2018 15:00
Av Lucy-Emilie Andersen

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 17 prosent av barna i norske barnehager var minoritetsspråklige i 2017. Minoritetspråklig betyr at barna har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Blant de ti største kommunene er det Oslo og Drammen som har flest minoritetsspråklige barn i barnehage, omkring en tredjedel av barna. 

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå som strekker seg over perioden 2010-2017, viser at andelen barn fra denne gruppen har økt jevnt med syv prosentpoeng.

Statistikken skiller mellom minoritetsbakgrunn og innvandrerbakgrunn. Sett i forhold til den siste gruppen, ser vi også at andelen barn med minoritetsbakgrunn øker. Her utgjorde barn med minoritetsspråk 81 prosent i 2017, noe som innebar en økning på to prosentpoeng fra foregående år.

Siden 2010 har andelen minoritetsspråklige barn med barnehageplass økt med ni prosentpoeng, da tallet lå på 72 prosent i forhold til barn med innvandrerbakgrunn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

 


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Notiser/33178
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no