Kuben videregående skole vinner årets Benjaminpris. Skolen roses for sin innsats for inkludering og for å forebygge radikalisering og ekstremisme.
Foto: Kuben yrkesarena

Kuben videregående skole får Benjaminprisen 2018

Kuben videregående skole i Oslo får Benjaminprisen 2018 for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Publisert: 16.12.2018 12:00
Av Claudio Castello

– Kuben VGS må berømmes for å ha utviklet metodikk som hjelper å avdekke utfordringer på individ- og skolenivå og for å utvikle konkrete tiltak som møter utfordringene, skriver juryen i en pressemelding.

Benjamin Hermansen
Foto: HL-senteret

Skolen berømmes for en "fremtidsrettet visjon om å støtte elevene til å bli aktive aktører i et demokratisk samfunn".

"Skolen oppdaget tidlig at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme må bygge på en bred innsats med ulike virkemidler og strategier, og har avdekket og tatt tak i bekymringer, som ekstreme ytringer, og vil videre styrke ansattes kompetanse og oppfølgingen av alle elever", leser vi i pressemeldingen.

FAKTA

Om Benjaminprisen


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/34368
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no