Foto: romrealty

Asylutgiftene √łker med over 250 millioner

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2019 satt av 253 millioner kroner ekstra til asylmottak, etter det NTB erfarer.

Publisert: 15.05.2019 07:47
Av NTB

– Økningen skyldes blant annet at behovet for mottaksplasser har økt, og at de forventede utgiftene per beboer i mottak er høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, heter det.

Budsjettet legges fram senere tirsdag.

(©NTB)


Fra https://www.utrop.no/Nyheter/Notiser/35190
Alt innhold er opprettshavelig beskyttet. Eminol.com og Utrop.no © utrop@utrop.no