Jeg har lånt for mye penger

Det kan være stressende å skylde mye penger. Men det finnes måter å betale tilbake på
Foto: Scanstockphoto
JURK fikk inn dette spørsmålet: Jeg har lånt for mye penger og klarer ikke å betale tilbake. Hva skal jeg gjøre?
JURK ved Bente Bjørke
Latest posts by JURK ved Bente Bjørke (see all)

Slik svarte JURK på spørsmålet:

Når du tror at du har for mye i lån, må du finne ut hvor mye penger du skylder. Du må også finne ut hvem du skylder penger. Dem du skylder penger, kaller vi kreditorer. Hvis du ikke er sikker på hvor mye du skylder en kreditor, kan du sende brev eller ringe til dem og spørre.

Når du ikke betaler en regning, kan kreditor sende den til et inkassobyrå. Inkassobyråer hjelper til med å kreve inn pengene. Er du usikker på om regninger er gått til inkasso? Da kan du sende brev til de vanligste inkassobyråene og spørre om du skylder dem penger.

Det beste er alltid at du betaler din gjeld så fort du kan.

Når du får svar, og vet hva du skylder alle dine kreditorer, kan du sette opp en oversikt.

Du må finne ut hvor mye du kan betale til dine kreditorer hver måned. Du må også finne ut hvor mye du skylder til sammen. Det kaller vi totalbeløpet. Du må se på mange prosent av totalbeløpet du skylder hver kreditor. Etterpå må du dele opp totalbeløpet slik at alle kreditorer får sin del. Så kan du sende brev til dine kreditorer og fortelle dem hvor mye du kan betale hver måned, og hvor lang tid det vil ta for deg å betale tilbake alt du skylder dem.

Det er ikke sikkert at kreditorene dine vil gå med på en avtale. Det er derfor viktig at du forklarer godt hvorfor du ikke kan betale nå, men at du kommer til å betale senere. Det beste er alltid at du betaler din gjeld så fort du kan. Da slipper du renter og gebyrer. Renter og gebyrer er ekstra betaling for lånet.

Hvis du synes det er vanskelig å skrive brev, kan du be om hjelp. Alle kommuner har en økonomisk rådgiver. Det er en person som kan hjelpe mennesker som har problemer med å betale gjelden sin. De kan hjelpe deg med å lage avtaler med dine kreditorer.

Hvis du ikke klarer å få en avtale med kreditorene selv, eller ved hjelp av rådgiver, kan du søke om gjeldsordning.

For å søke gjeldsordning må du sende en søknad til namsmannen. Før du sender søknaden, må du alltid prøve å få til en avtale selv. Namsmannen er en del av politiet. Namsmannen krever inn penger når noen ikke betaler. Namsmannen kan for eksempel trekke penger direkte fra lønnen din eller ta huset ditt. Namsmannen kan også bestemme at dine kreditorer skal gå med på en nedbetalingsavtale med deg. Dette er gjeldsordning. For å få gjeldsordning er det viktig at gjelden ikke er ny eller at det på andre måter kan virke urettferdig for andre at du får slettet din gjeld.

Når du får gjeldsordning, må du bruke veldig lite penger. Du får beholde en vanlig bolig og innbo, og nok penger til å leve. Ordningen varer ofte i fem år, men den kan også vare lenger eller kortere. Når ordningen er over, vil du ikke lenger skylde penger. Det finnes unntak for gjeld som er sikret.

JURK har mye informasjon som kan hjelpe deg hvis du har mye gjeld. Du kan også komme til JURK for å få hjelp.