Regjeringen vil spre flyktningbosetting

Utfordringer i mangfoldet: Groruddalen og Oslo Øst er det mest innvandrertette området i hovedstaden. I bydel Alna er det opptil 148 nasjoner som bor sammen. En stor del av nykommerne har liten eller ingen utdanning og behov for tilrettelagt norskopplæring. Budsjettforslaget for 2012 er preget av sterke kutt, og kan gjøre situasjonen verre for denne gruppen.
Foto: Marcus Ramberg
Mandag legger regjeringen fram sin nye integreringsstrategi. Den foreslår at nyankomne flyktninger ikke lenger skal bosettes i områder der det allerede bor mange innvandrere.
0Shares

Ifølge regjeringen ønsker politikerne å stille strengere krav til hvor nyankomne flyktninger skal bosettes i Norge de første åra de kommer til landet.

Fra og med neste år er det derfor departementet og statsråden som skal bestemme kriteriene for bosetting av flyktninger, og ikke Imdi og Nasjonalt utvalg for bosetting, melder NRK.

Forslaget vil fremlegges kommende mandag. Hovedtrekkene er blant annet:

– Flyktninger ikke skal plasseres i områder med mer enn rundt 30 prosent innvandrere.
– Kommunenes evne til å integrere skal tillegges mer vekt.
– Hvor gode jobbmuligheter det er der flyktningene skal bosettes vektlegges

For Oslos del, vil det nye kravet innebære at flere flyktninger skal bosettes i områdene hvor det bor få innvandrere, som for eksempel på Vinderen, i bydel Vestre Aker.

Integreringsminister Jan Tore Sanner varsler om nye strategier om hvordan nyankomne flyktninger skal bosettes.
Foto : Kjetil Ree, wikimedia commons

– Det er viktig at de som kommer til Norge, og skal bo her også, blir en del av små og store fellesskap; snakke norsk, komme seg ut i jobb. Da er det ikke riktig å bosette enda flere i områder hvor det er en veldig stor andel fra før, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).