To forskere ved NTNU er siktet for medvirkning til datainnbrudd

De to iranske forskerne kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen, i følge PST
PST etterforsker om datainnbrudd kan ha bidratt til produksjon av masseødeleggelsesvåpen i Iran, ifølge NRK Trøndelag.

De siktede forskerne er fast ansatte ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). De er nå suspenderte fra sine tjenesteforhold, skriver Universitatsavisa.

NTNU varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som startet etterforskning i fjor høst med bakgrunn i om det kunne foregått ureglementert forskning som kunne være i strid med eksportlovgivningen.

Forskerne etterforskes for om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

NRK har omtalt de siktede sin etniske bakgrunn. De begrunner avgjørelsen slik i et innlegg i Adresseavisen: “Vi mener det er en vesentlig opplysning med klar nyhetsverdi at de to betrodde forskerne er fra Iran. De er mistenkte for å ha drevet ureglementert forskning i strid med eksportkontroll-lovgivningen. De skal ha tatt med seg iranske gjesteforskere på en avansert NTNU-lab og gjort materialtester uten at ledelsen ved instituttet kjente til det eller hadde godkjent at gjestene skulle få adgang. De skal ha koblet avansert forskningsutstyr på nett i strid med NTNUs regler, slik at sensitive opplysninger ble tilgjengelig for utenforstående. Og PST etterforsker om det kan ha gitt regimet i Iran forskningsdata som kan brukes i fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.”