«Det kan være uheldig å nekte»

– Det er generelt utfordrende å oppklare identitetstvil, sier områdeleder i asylavdelingen i UDI, Kirsten B. Myhre

Les hovedsaken: Fortalte sannheten til UDI – kan bli straffet

I saken Gyflan har ført med UDI i 7 år, har Jussformidlingen vært blant hans forsvarere. De vedkjenner i et dokument datert 09.06.2016, at Gyflan har oppgitt to ulike identiteter til UDI. 

Jussformidlingen stiller seg derimot spørrende til hvordan Gyflan skal kunne sannsynliggjøre sin identitet utover den sen-registrerte fødselsattesten han har mottatt fra Liberia. Videre minner de om at Gyflan var 11 år da han flyktet fra Liberia og hadde ikke på det tidspunktet papirer som kunne bekrefte hans identitet.

På dette svarer områdeleder i asylavdelingen i UDI, Kirsten B. Myhre, følgende:

– Det er generelt utfordrende å oppklare identitetstvil og å sannsynliggjøre en identitet for personer som kommer fra land der identitetsdokumenter og eller pass har lav bevisverdi. Dersom Gyflan fremlegger flere opplysninger som kan være med på å bekrefte den identiteten han mener er den riktige, vil UDI vurdere disse og eventuelt ta en ny samtale med han.

Myhre kan derimot ikke gi konkrete eksempler på hvilke type opplysninger som kan være troverdig nok.

– Det vil være en helhetsvurdering avhengig av hva Gyflan kommer til å legge frem videre i saken.

Plikt
Dersom Gyflan blir nektet permanent oppholdstillatelse, mener Jussformidlingen at det vil sende en uheldig signaleffekt til andre i tilsvarende situasjon som ønsker å være ærlige.

Til dette har Myhre i UDI følgende kommentar:

– En person som søker asyl har plikt til å medvirke til å avklare sin identitet. Det er generelt utfordrende å oppklare identitetstvil og å sannsynliggjøre en identitet for personer som kommer fra land der identitetsdokumenter og/eller pass har lav bevisverdi.