Hodejeger-hjelperen Rafael

Colombianskfødte Rafael Garavito (37) representerer Universum i Spania, men han bor i Norge og jobber her på selvstendig basis.
Foto: Privat
Rafael Garavito (37) rådgir bedrifter slik at de skal bli bedre på å tiltrekke seg de menneskene som vil passe best inn på deres arbeidsplass. 

Du ser markedsføring overalt. Markedsføring av ulike produkter og tjenester som leverandører vil at du skal ta i bruk. Men visste du at også bedrifter driver med markedsføring av seg selv? Ikke for å øke omsetning, men for å rekruttere de personene som vil passe godt inn i deres bedrift. Det er dette colombianeren Rafael Gararvito (37) arbeider med.

Han arbeider som forretningsutvikler og employer branding-rådgiver og representerer foretaket Universum i Spania. Garavito bor imidlertid i Norge og jobber selvstendig her. Det han hovedsakelig driver med, er å jobbe med bedrifter for å komme fram til hvordan de skal tiltrekke seg de menneskene som vil passe best inn på deres arbeidsplass.

Universum er et svensk foretak som jobber med «employer branding», også kalt merkevarebygging.

I dag er det ikke like lett for store bedrifter å få tak i folk fordi flere starter for seg selv. Airbnb er for eksempel en direkte trussel mot hotellkjedene.

– Vi studerer bedriftene internt for å finne ut hva som kjennetegner dem. Deretter finner vi ut hva andre mener om bedriftene og hva de forventer av den bedriften de ønsker seg til eller av en bedrift generelt. Dette gjelder spesielt for unge mennesker under utdanning, forteller Garavito.

Man kan si at Universum tar markedsføringen inn i HR-verdenen i lys av organisasjonens overordnede strategiarbeid, ifølge Garavito.

– Se for deg du nettopp har fått en ny jobb. Av arbeidsgiver blir du forespeilet en variert arbeidsplass med rom for utvikling. Men så begynner du i den nye jobben, og du opplever at det ikke er helt slik du ble forespeilet at det skulle være. Vi arbeider med å stimulere arbeidsgivere til å forstå og kommunisere utad hva arbeidstakere kan forvente på deres arbeidsplassen på en ærlig og differensiert måte i lys av hva de faktisk kan tilby og hva som er viktig for forskjellige grupper arbeidstakere, forteller Garavito.

Men Universum driver ikke bare med ren markedsføring av bedrifter. De inkluderer data i sitt arbeid. I analysene Garavito er med på å gjennomføre, blir unge ofte stilt fire spørsmål: Hvor vil de jobbe, hva verdsetter de hos en arbeidsgiver, hva tenker de om bedriftene som de sa de synes var interessante, og hvilke plattformer bruker de for å få informasjon om en arbeidsgiver? I analysene måler Universum også hvilke egenskaper ved en bedrift man setter pris på. 

– Det kommer for eksempel frem at jenter ofte er mer opptatt av det som kalles «myke verdier». De rapporterer blant annet at sikkerhet er viktig, at de vil føle seg trygge, og at de gjerne vil jobbe med å hjelpe til i samfunnet på et eller annet nivå. Gutter har imidlertid en tendens til å si at de ønsker å være ledere, at de er opptatt av lønn og fremtidig inntjening.

Det de finner ut om hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive, deles offentlig, slik at informasjonen gjøres kjent for publikum. Er det noen bedrifter som ønsker ekstra hjelp, kan de hyre inn foretak som Universum eller rådgivere som Garavito.

Bedriftene Universum rådgir er ofte større, og de arbeider gjerne aktivt med merkevarebygging fordi de ønsker å synliggjøre seg som en interessant arbeidsplass. Innovasjon Norge og Statoil er eksempler på to virksomheter som presterer bra på Universums undersøkelser. De fremstår som de mest attraktive virksomhetene å jobbe hos.

Trussel eller verktøy
At bedrifter er aktive med å markedsføre seg for mulige arbeidstakere, er blitt mer vanlig de siste årene.

– Arbeidsmarkedet er i stadig endring. I dag er det for eksempel ikke like lett for store bedrifter å få tak i folk fordi flere starter for seg selv. Airbnb er for eksempel en direkte trussel mot hotellkjedene og en digital valuta som Bitcoin skaper problemer for bankene, forteller Garavito.

Han understreker at flere startups kan være en trussel, men det kan også vært et verktøy for de store bedriftene.

– Det er blant annet flere banker som organiserer konkurranser for å sluse inn entreprenører. Bankene spør dem om tips til gode idéer og tilbyr å finansiere idéen for dem.

– I dag kan store bedrifter ha problemer med å få tak i folk. Kan det være et resultat av at unge i dag tror de kan få akkurat den jobben de ønsker med en gang, og dermed har friheten til å velge bort enkelte arbeidsplasser?

– Det spørs helt hva du arbeider med. Jeg har for eksempel studert økonomi og ledelse. Siden det finnes mange som har studert det samme, møter jeg stor konkurranse i arbeidsmarkedet. Er du derimot IT-spesialist, som mange bedrifter har et stort behov for og du i tillegg er flink på kunstig intelligens, kan man være kravstor med tanke på hvor man vil arbeide. Det er fordi den type kompetanse trengs flere steder i dag. Arbeidsmarkedet er likevel i stor og hyppig endring, så det blir sannsynligvis nye ferdigheter som blir mest ettertraktede i fremtiden.

Rafael Garavito (37) rådgir flere bedrifter i Spania ettersom han representerer foretaket Universum i Spania. Her fra et av flere foredrag ha han holdt.
Foto : Privat

Selv er Garavito utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (CEMS-NHH) i Bergen, og var usikker på hva han ville gjøre med livet sitt da han var ferdig med studiene.

– Med mindre du kjenner noen i den bedriften du ønsker å jobbe i, må du enten kontakte bedriften og framstå helt ukjent for dem eller du må søke på en åpen stilling med en søknad og CV. Har du ikke noe forhold til et sted, har du ikke noe informasjon om din mulige arbeidsgiver. Da vet du ikke hva du kan forvente, og du bør derfor tenke nytt på hvordan du skal markedsføre deg selv. Men også virksomheten må markedsføre seg selv ved å tenke nytt på hvordan de skal friste deg til å bli deres nye ansatt.

En dag Garavito snublet over begrepet «employer branding» og leste om Universum, tenkte han at dette var jobben for han. 37-åringen var selv ikke sikker på hvilken arbeidsplass som passet for ham. Men i Universum kunne han arbeide med å veilede både bedrifter og arbeidstakere slik at begge parter finner noe som passer for dem.

Selv mener han bedrifter bør bli mer originale i hvordan de står frem utad.

– Der er Google flinke. Det er egentlig en helt alminnelig arbeidsplass som alle andre, men de er flinke til å tiltrekke seg folk og å kommunisere med dem. De er opptatt av struktur og oppsøker utradisjonelle metoder for å drive med merkevare. De tenker for eksempel nøye over hvordan de skal innrede kontorene sine, på hvilke måter de kan være fleksible som arbeidsgivere og hvilke type mennesker de ansetter.

Ifølge analysene Universum har gjort, prioriteter folk gjerne bedrifter som byr på blant annet balanse mellom arbeid og fritid. 

– Mange er opptatt av å kunne balansere arbeid og fritid mer fritt. De ønsker at bedriftene skal være fleksible og gi dem rom til å bestemme over egen arbeidshverdag. Flere synes også det er viktig at bedriften byr på muligheter for utvikling og kunnskapsbygging. I tillegg er ledelse viktig. Unge ønsker å kunne bli inspirert av lederne sine og de ønsker å føle at lederne støtter dem.

Ulik forventning
Nylig var Garavito med på å gjennomføre en kartlegging av lønnsforventningene til universitetsstudenter verden rundt i regi av Universum. Med slike undersøkelser kan bedrifter og folk generelt få et innblikk i hva unge forventer av en arbeidsplass.

Kartleggingen viser at kvinner konsekvent forventer mindre lønn enn det menn gjør. Norge er derimot et av de landene med lavest forskjell på lønnsforventninger. Bare Sverige, Finland, Danmark og Frankrike scorer lavere enn Norge. Ifølge Garavito er det gjerne i de landene med gode velferdssystemer og sterke arbeidstakerorganisasjoner, at gapet mellom kvinner og menn er lavest.

– Det kan også ha noe med historien å gjøre. Man er vant til at menn skal få bedre betalt enn kvinner. Men at man har lavere forventninger til lønn, kan også handle om at kjønn prioriterer annerledes. Ifølge Universums undersøkelse er det flere kvinner enn menn som synes sosialt ansvar i bedriften, samt formålet til bedriften, er viktig. Damer er også mer opptatt av fleksibilitet. Når det er viktigere for deg å ha frihet eller at du brenner for arbeidsoppgavene, blir betydningen av lønn mindre viktig enn for mer pengefokuserte menn.

Likevel synes Garavito det er stusslig at kvinner forventer å få mindre lønn enn menn og særlig allerede da de begynner å studere.

– Jeg ønsker å gjøre bedrifter mer bevisste på forskjellen i forventning til lønn mellom kjønn. Det at kvinner i så ung alder med omtrent likt utgangspunkt som menn, senker sine lønnsforventninger, er bekymringsfullt. Og belyser man ikke problemstillingen, skjer det ingenting. Blir bedrifter oppmerksomme på forskjellene i lønnsforventninger, kan de vurdere hvordan de belønner medarbeidere og eventuelt markedsføre seg ved å være tydelig at hos dem lønner de likt når likt arbeid utføres.

Videre understreker Garavito hvor viktig det er at bedrifter tenker over hvordan de eventuelt skal redegjøre for hvorfor noen får betydelig mer betalt enn andre i samme bedrift.

– Hvordan skal man forklare at en leder for et ingeniørfirma får fire millioner i året, mens en ingeniør «på gulvet» får 400.000 i året? En leder og en ansatt som jobber på gulvet vil påvirke den interne kulturen og bedriftens resultater like mye.

5. februar ble det klart at Garavito skal lede TEDxOslos partnerskaps innsats fremover i Oslo. Han skal blant annet medvirke i et arrangement 5. mai med tittelen «Now Playing». Arrangementet går ut på å snakke om hvordan man skal henge med i svingene om dagen, da det kontinuerlig skjer samfunnsendringer.