Det er forbudt å heise det samiske flagget på kommunens flaggstenger i Oslo.
Ingen fra ledelsen i verken Unge Høyre eller Høyre har kommet med en formell beklagelse.
10Shares

Unge Høyre holdte landsmøte i slutten av juni i år. Det ble fremmet forslag om å gi «alle samer på eget territorium dispensasjon for å drive kasino og bordellvirksomhet». Unge Høyre medlem, Tobias Strandsk som fremmet forslaget, innerømmer at det var en spøk, men lot forslaget gå videre til votering. Sharon Fjellvang, leder i Unge Høyre sier: “De fleste som satt i salen skjønte at det var ment som en spøk”, men ingen lot seg protestere”. Hun betegner forslaget som ”dårlig”.

Kristian Winther som også er Unge Høyre medlem sa opp medlemskapet sitt i protest. Han er same. Jacob Mæhle, som sitter i sentralstyret til Unge Høyres Landsforbud og i kommunestyret i Bergen mener Winther velger politisk utenforskap fram for å fortsette i partiet og at han er ”hårsår”. 

Ingen fra ledelsen i verken Unge Høyre eller Høyre har kommet med formell beklagelse. Så kan man spørre om det er riktig at partiet med knytning til regjeringen skal godta rasistiske vitser mot sine egne landsmenn, og Norges urfolk.

Ikke en ”dårlig” vits, men en rasistisk vits
Det politiske forslaget bekrefter at visse rasistiske tankegods mot samer fremdeles normaliseres blant ellers opplyste unge i dagens samfunnet. Winthers avmelding fra Unge Høyre er hans måte å vise sin avsky mot slik mentalitet. 

Strandskog har oppriktig nok beklaget sin del av hendelsen. Imidlertid viser tausheten til ledelsen at de ikke forsåtr alvoret i rasismen. Dette syns jeg er bekymringsfullt. Partiets egen politikk gjøres til skamme, ”Ingen elever i skolen skal bli mobbet, og det er alltid mobberen som skal bytte skole”, heter det i valgprogrammet. 

Ledelsen i Unge Høyre bør oppfordres til å handle aktivt mot rasistisk basert hets i sitt offisielle partipolitiske arbeid.