Økt risiko for koronasmitte blant de som kategoriseres som «BAME» (‘Black, Asian, Minority Ethnic’) viser seg oftest å være relatert til geografiske, sosioøkonomiske, og yrkesmessige forhold.
Foto: UNHCR
Mediene konkluderer rundt innvandreres koronadødelighet før tallene for dette eksisterer, skriver Patji Alnæs-Katjavivi i dette innlegget. 

Rapportering etter inndeling av de koronasmittede basert på fødeland er én måte Folkehelseinstituttet velger å utgi offentlig informasjon vedrørende den norske smittesituasjonen på. I hver FHI-ukerapport siden begynnelsen av april kan man lese om smittetilfeller blant borgere i Norge, sortert etter «fødeland» – det landet der et menneskes fødsel er registrert. Og hver uke siden begynnelsen av mai har jeg kunne lese om andelen sykehusinnlagte med fødeland utenfor Norge. Vel og bra, men hvis en skal legge en slik vekt på personlige kjennetegn, bør det ha til hensikt å komme målgruppen til gode på sikt, ellers risikerer vi at det kun virker stigmatiserende

Norske medier beroliger folket

En nylig utgitt rapport fra Office of National Statistics (tilsvarende Statistisk sentralbyrå i Norge) i Storbritannia har sett på dødelighet blant koronasmitte basert på etnisitet. Den allerede dokumenterte økte risiko blant de som kategoriseres som «BAME» (‘Black, Asian, Minority Ethnic’) viser seg oftest å være relatert til geografiske, sosioøkonomiske, og yrkesmessige forhold. Den norske pressen hinter dog ofte om at det skyldes økt forekomst av sykdommer blant innvandrere, så som diabetes og høyt blodtrykk. 

I det siste har norske medier gjentatt overrepresentasjonen av innvandrere blant nysmittede og blant sykehusinnlagte. Hos både Aftenposten og Dagsavisen kan vi lese om Folkehelseinstitutets analyse: «Alt i alt er innvandrere klart overrepresentert blant både smittede og sykehusinnlagte», og videre at «selv om innvandrere er overrepresentert i antall smittede og pasienter, så gir det ikke utslag i dødstallene». 

Hvis en skal legge en slik vekt på personlige kjennetegn, bør det ha til hensikt å komme målgruppen til gode på sikt, ellers risikerer vi at det kun virker stigmatiserende

Dette gir lesere det beroligende inntrykket at selv om «de» (meg selv inkludert) smittes lettere, og besøker sykehus i større grad, så er ikke covid-19 farligere for innvandrere enn for majoritetsbefolkningen. 

Nødvendig analyse mangler

Det hadde vært fint om dette var sant, men problemet er at en slik beskrivelse er stikk i strid med undersøkelser fra Sverige og Storbritannia, som gir et ganske annet bilde: at dødeligheten fordobles dersom man har innvandrerbakgrunn. 

På en henvendelse til FHI i juli, fikk jeg til svar at de ville prioritere en analyse av risiko for alvorlig forløp og død blant innvandrere med covid-19. Vi venter fremdeles, nå i november, på å kunne lese FHIs analyse om hvorvidt innvandrerstatus i Norge, i likhet med i andre land, gir økt risiko for alvorlig forløp med covid-19. FHI besitter svaret på dette viktige spørsmålet. Inntil denne analysen foreligger er det prematurt å slå seg til ro med spekulasjoner fra media. Vi får håpe FHI kan levere med en viss grad av klarhet snart.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.