Trosfellesskap utenfor ICC-moskéen

Folk fra ulike trossamfunn sto vakt utenfor ICC-moskéen i solidaritet med norske muslimer etter terrorangrepet i Christchurch forrige uke.
Foto: Claudio Castello
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) samlet fredag flere trossamfunn til en solidaritetsaksjon for å vise at alle har rett til å praktisere sin tro uten frykt for egen sikkerhet. 

Fredag ettermiddag arrangerte Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn solidaritetsaksjonen #tryggibønn utenfor Islamic Cultural Centre (ICC) i Oslo. Bakgrunnen er terrorangrepene mot muslimer i Christchurch forrige uke.

Humanetikere, jøder, buddhister og hinduer var representert under aksjonen, hvor de holdt vakt utenfor moskéen mens muslimer samlet seg til fredagsbønn.

Oslos katolske biskop Bernt Eidsvig holdt en hilsen til de troende som var samlet i moskeen.

– Vi ønsker å vise dere og omverdenen at vi står sammen på tvers av tro, sa Oslos katolske biskop Bernt Eidsvig til de fremmøtte på fredagsbønnen på ICC-moskéen. Her fotografert sammen med sjefsimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, Senaid Kobilica.
Foto : Claudio Castello

At kristne, jøder, muslimer og folk fra andre trossamfunn står utenfor og beskytter muslimer som skal til moskéen for å be er unikt.

– Som i Norge, er New Zealand et land som ikke er i krig, og hvor mennesker lever sammen med de samme lovfestede rettighetene. Likevel opplevde landet et grusomt terrorangrep forrige uke, og vi kan ikke overse at muslimer i vårt land opplever at det er litt mer utrygt å leve ut sin religiøsitet her hjemme. Det er sterkt beklagelig, og det er ikke slik vi skal ha det i vårt livssynsåpne samfunn.

Vis motstand mot hat

Like viktig som å ha handlingsplaner mot rasisme og hat er det å vise motstand i ord og handling, sa Eidsvig videre.

– Når dere, våre muslimer, opplever økt trykk basert på tilhørighet, ønsker vi å vise at vi står sammen med dere. Aksjonen #tryggibønn handler nettopp om dette. Vi ønsker å vise dere og omverdenen at vi står sammen på tvers av tro og livssyn når en av oss blir truet.

Føler oss trygge i Norge

Faisal Suhel, muslim og rådsmedlem i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL), sier at man i Norge stort sett føler seg trygge når man skal utøve sin religion.

– Hendelser av typen som skjedde på New Zealand kommer uansett veldig nært, selv om det er på andre siden av jordkloden. Man ser polariseringen i samfunnet og økende islamhat. Jeg ser det som viktig å ha tiltak for å vise at den store majoriteten i Norge ønsker å leve sammen i fred, praktisere sin religion og være del av et harmonisk fellesskap. 

– For fire år siden hadde man Fredens Ring utenfor synagogen i Oslo, hvor kristne og muslimer sto vakt. Ser du likhetene med det som skjer i dag?

– Jeg ser mange klare likhetstrekk. Jeg tenker det er spesielt omtenksomt at folk fra ulike religioner stiller opp for hverandre. At kristne, jøder, muslimer og folk fra andre trossamfunn står utenfor og beskytter muslimer som skal til moskéen for å be er unikt. Dette viser mangfoldet i STL, og er noe som vi må ta vare på, sier Suhel.