Foto: Claudio Castello

«Ny rød-grønn regjering»

Sheida Sangtarash, andrekandidat i Akershus SV, ønsker å se denne overskiften i avisene morgenen etter valgdagen.

Utrop nr. 34/2017 (05.09.2017)

– Et partis funksjon er å søke makt for å få mest mulig politisk gjennomslag. Jeg ser det som et hovedmål at SV gjør et godt valg og kommer i regjeringsposisjon i en rødgrønn regjering, sier hun selvsikker.

For Sangtarash er årets sensommer en travel tid. Hun sitter i kommunestyret i Bærum, samt i SVs sentralstyre og fylkesstyret i Akershus, noe som betyr full rulle med valgkampen.

– Jeg ønsker jo selvfølgelig at vi får flere inn på Stortinget fra Akershus SV. Mitt personlige mål er å jobbe for å få gjennomslag for SVs politikk.

Forfattermor
Sangtarashs bakgrunn er fra Iran og livet i et teokratisk regime uten grunnleggende rettigheter har motivert henne sterkt til å stå opp for frihet og rettferdighet.

– Jeg måtte flykte til Norge som 16-åring sammen med min mor Soudabeh Alishahi og søkte asyl. Hun var en forfulgt forfatter i Iran og ble fengslet og torturert på grunn av sine litterære verk. Hun ble Oslos første fribyforfatter.

Etter hvert som Sheida ble en del av det norske samfunnet, vokste opp og engasjerte seg i politikken, falt valget på SV.

– Jeg ble ikke SV-er på grunn av flyktningpolitikken alene, men fordi  SV etter mitt syn er det eneste partiet i Norge som ser nøkkelen til varig fred i konfliktområder som Midtøsten. Jeg ble født under Iran-Irak-krigen, og så lenge jeg har levd, har det vært krig og konflikter i Midtøsten. Kriger som ofte er basert på konflikter om oljeressurser og andre fossile energikilder. SV har en miljøprofil som jeg mener støtter opp under fredelig utvikling og bærekraftig vekst.

Lokal og global handling
Hun mener at et land som Norge må gå foran med et godt eksempel.

– Oljen har skapt det norske velstandssamfunnet, samtidig som den har skapt enorme sosiale forskjeller og konflikter i mange land i Midtøsten. Vi er nødt til å vise vei nå som oljen holder på å fases ut i det grønne skiftet vi nå står overfor.

Sheida tenker både globalt og lokalt.

– Her hjemme bør en ny rødgrønn regjering tilrettelegge for at næringslivet går over til å bruke grønne energikilder. I nord må vi satse på fiskerinæringen og la sårbare og verdifulle områder forbli uten petroleumsvirksomhet, og i storbyene satse klart på kollektivtransporten. I Oslo trenger vi sårt en ny togtunnel som kan korte ned reisetiden for pendlerne også i Akershus. Og vi må satse på lyntog for gode og desentraliserte bomønstre.

SV har gulroten klar for å sørge for at folk skal velge sykkel, kollektivt og el-bil, sier Sangtarash.

– SV vil blant annet endre prioriteringene i Nasjonal transportplan for å skape en mer miljøvennlig transportsektor. Vi foreslår å bruke 50 milliarder kroner ekstra i kollektivtransportsatsing fram mot 2029 sammenlignet med regjeringens framlegg. Økt innsats gir mye god bymiljøsatsing i flere byer. I bymiljøavtalene bidrar staten med penger til kollektivtrafikk, og tiltak for sykkel og gange, mot at kommuner og fylker følger opp med miljøvennlig arealplanlegging og gode tiltak som reduserer biltrafikken.

Et kaldere Norge
– Hvordan vil du gjøre opp status, etter snart fire år med blåblå regjering i Norge?

– Jeg ser at Norge er i ferd med å bli et kaldere samfunn. Et Norge hvor mange unge mennesker står utenfor arbeidslivet og det er blitt vanskeligere å få hele og faste stillinger. Vi har også fått en hardere debattklima.

– Årets valgkamp har handlet mye om begrepet "norske verdier". Hvordan stiller du deg til begrepet?

– Norge har hatt en kristen og humanistisk tradisjon, men å knytte norske verdier kun til kristendommen er feil. Uten humanismen hadde vi ikke hatt frihet, ytringsfrihet, og likestilling, verdier jeg anser som viktige. Verdier jeg ble nektet som jente og kvinne i Iran, som egentlig burde sees på som universelle, og som vi må slå en ring rundt.

Sekulære verdier
Som mange med iransk bakgrunn, og som har flyktet fra et religiøst regime, anser Sheida seg som sekulær.

– Jeg er selvsagt for trosfrihet, men også for at humanismen skal være i sentrum.

Sangtarash er personlig også for et forbud av ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner, et spørsmål som har blitt ofte diskutert internt i SV.

– Jeg er barnehagelærer og spesialpedagog og vet hvor viktig kommunikasjon er for læring. Kommunikasjon er mer enn verbalt språk. For meg er også det å vise ansikt, det å ikke skjule seg, en viktig verdi.

Selv har hun mange gode venner som er sekulære muslimer.

– Vi må gi de sekulære og reformvennlige gode stemmene i de muslimske miljøene i Norge mer rom.

Radikalisering grunnet forskjeller
Sangtarash ser likhetstrekk i radikaliseringen av enkelte muslimer i Vesten, og hvordan høyreekstreme får stadig mer oppslutning i vestlige land.

– Følelsen av avmakt, av å ikke ha eierskap til eget dagligliv, er sentralt. I de seneste årene har avstanden mellom folk og makthavende politikere økt. Når man også opplever at tryggheten mangler, er det lett å høre på dem som kommer med lettvinte løsninger på kompliserte problemer.

Fellestrekket, ifølge Sheida, i samfunn hvor islamisme og høyreekstremisme har fått et oppsving, er økende forskjeller.

– Unge mennesker som står utenfor arbeidslivet eller opplever utenforskap, må vi som politikere ta på alvor. Også i Norge har regjeringen ført en målrettet politikk som har økt forskjellene i makt og rikdom. Det er en uheldig utvikling for enkeltindivider og for tilliten i samfunnet.

Selvsikre SV
Hun mener tro på egen ideologi og gjennomføringskraft kan være rett botemiddel.

– Som parti skal SV ta et oppgjør med de økende ulikhetene. Vi skal være folkevalgte som står opp for vanlige folks rettigheter.