Spilleavhengigheten blant innvandrere er høy

 
Foto: Wikimedia Commons
Innvandrere i Europa er overrepresentert på statistikker når det gjelder spilleavhengighet.

I en rapport som nylig ble lagt ut i England av Fair Gambling Charity blir Paddy Powers sterkt kritisert for at de legger sine bettingshop med spilleautomater til innvandrer dominerte bydeler. Også i Norge er problemet stort.

En undersøkelse utført av SINTEF i 2008 viste at 0,7 prosent av de som er født i Norge, har et spilleproblem. Blant personer født i et ikke-vestlig land er tallet 4,7 prosent, mens blant personer født i et annet vestlig land enn Norge er tallet 2,4 prosent. Som oftest er det mannen i huset som styrer økonomien og er mest utenfor husets fire vegger når det gjelder innvandrerne fra ikke-vestlige land, så spilleavhengigheten blant akkurat denne gruppen må sies å være alarmerende.

Stressende og belastende
Mange vil kanskje undre seg over hvordan innvandrerne har råd til å spille da de ofte lever på statlige stønader, men forskning viser at de som går på trygd er i faresonen, uansett folkegruppe. En av hovedgrunnen til dette er at de som sliter som mest økonomisk er de som drømmer mest om pengegevinster og som søker etter beste norske casino på nett.

– For mange er det å tilpasse seg den norske kulturen både stressende og belastende. De som ikke lykkes med dette, blir lettere spilleavhengig, sier sosiolog Silje Hirsch til Vårt Land. Hun er prosjektleder for rapporten fra Blå Kors.

I rapporten forteller minoritetsmiljøene om lang saksbehandlingstid for opphold og familiegjenforening, og vanskeligheter med å få jobb. Mange av de spurte mener at å gjøre det enklere for innvandrere å klare seg i Norge, ville forhindre at mange blir spilleavhengig.
En rapport fra Blå Kors slår fast at innvandrere venter for lenge med å be om hjelp.