Hjem Forfattere Artikler av Francis Stevens George

Francis Stevens George

Francis Stevens George
4 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
"Diplomaten" er en ny roman av Francis Stevens George. Den tar for seg Norge i en tenkt fremtid i Norge. Utrop trykker her et utdrag av romanen, det fjerde i rekken. 
På slutten av sitt første år som ambassadør kunne Geraldo se en klar strategisk endring. Enkelte vil hevde at man stod i et paradigmeskifte i synet på forholdet mellom Afrika og Europa. 
"Diplomaten" er en ny roman av Francis Stevens George. Den tar for seg Norge i en tenkt fremtid, der det nasjonalistiske partiet "The Natives" har overtatt makten. Vi følger ambassadøren for den nyopprettede Afrikanske Unionen i hans arbeid med å manavrøre det norske, politiske landskapet.
Ambassadør Geraldo tilhørte Fonfolket og kunne faktisk spore stamtreet tilbake til kongedømmet Dahomey. Selv om papirene manglet, kunne han påberope seg å være direkte etterfølger av Do-Aklin.