Hjem Forfattere Artikler av Julija P. Lande, psykoterapeut

Julija P. Lande, psykoterapeut

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Det er ikke bare i arbeidslivet innvandrere må sees på som en nærmest uoppdaget og uutnyttet ressurs. Hvorfor er det så liten deltakelse fra innvandrere?