Hjem Forfattere Artikler av Kronikk

Kronikk

45 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Den norske velferdsstaten er ikke lenger en nasjonal affære. Globaliseringen av mennesker gjør at den i fremtiden vil kreve en mer multikulturell utforming enn i dag. I fremtiden vil to av mange utfordringer for Norge være velferdsstatlig utvikling og verdiskapning alternativt til oljen. Men samtidig kommer en tredje dimensjon, nemlig...
Nå skrives det historie, i det en av de største hendelser i Kashmir i epoken etter 1947 finner sted. Den første bussruten mellom Srinagar og Muzaffarabad på mer enn femti år ble en realitet den 7.april. Mange i India og Pakistan trekker allerede paralleller mellom Berlinmurens fall og åpningen...
Det er ikke lenge siden Danmark som Europas eneste land innførte krav om bankgaranti på 50.000 kroner for å innvilge visum til borgere fra en rekke ”asylproduserende” land. Målet med kravet var å redusere antallet personer som søkte asyl etter å ha kommet til landet på visum. Jeg forventet at...
Arbeiderpartiet og SV angriper stadig kontantstøtten, og bruker blant annet integreringsproblematikk som argumentasjon. Integrering er et samfunnsansvar hevder de, vel vitende om at vi lever i samfunn som virkelig tar integrering av etniske minoriteter på alvor. Det norske samfunnet preges av svært mange gode ordninger, som alle landets innbyggere...
Hva er opphavet til vennskap mellom folkene? Hvorfor er det slik at i den andre enden av Europa – i Armenia, har Norge en plass i hver innbyggers hjerte? Hvorfor kan ett menneske i denne sammenhengen gjøre langt mer enn hva hele stater makter? Hvorfor er Nansens navn til...
Integrering fordrer kommunikasjon. Nøkkelen til vellykket integrasjon i Norge er åpenbart det norske språket. Mens norsk skrift og tale er en selvfølgelighet for Ola og Kari, er dette alt annet enn selvsagt for Ali og Fatima. De fleste Oslo-skoler med en viss mengde minoritetselever vil kunne fortelle om innvandrerbarn som...

Politisk islam

0
Starten på politisk islam settes ofte til Egypt og opprettelsen av Muslimbrødrene i 1928. Gruppens grunnlegger og første amir het Hassan al-Banna. Under hans ledelse ble brødrene snart en massebevegelse i Egypt. Muslimbrødrene så på islam som det komplette og totale system med Koranen som en naturlig grunnlov. Koranens moralske...
navn ikke en gang kommer til intervju på den jobben de søker og når personer med mørk hud nektes adgang på utesteder. Og vi reagerer også når personer med “fremmed” religion blir sett ned på og trakassert og når rasistisk vold skjer i drosjekøen. Vi må alle gjøre vårt...
Arabisk er et verdensspråk med offisiell status i FN. Det er morsmål for omlag 200 millioner mennesker, og “kirke”-språk for mange flere millioner muslimer over hele verden. I følge tradisjonell islam er det også paradisets og englenes språk – så arabisk kan sies å være et språk med uvanlig...
Her er den andre delen av et foredrag som ble sendt i NRK P2-akademiet. Første delen ble publisert i nr 10 av Utrop. Det er mange mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge i dag som gjerne skulle sett flere medieoppslag og debatter om integrasjon der ”the good guy” ble bedre...