Hjem Forfattere Artikler av Kronikk

Kronikk

45 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
I januar 2001 var det to temaer som i særlig grad preget den norske offentlige debatten. Først fikk vi innblikk i volden i gjengmiljøene i Oslo. Hevndrap og en tiltagende voldsspiral var stikkord i storyen om kampen mellom to gjenger der medlemmene, omtalt som ”innvandrerungdom” i mediene, hadde samme etniske minoritetsbakgrunn.
Fremtidens Norge, og med det velferdsstatens opprettholdelse i en globaliserende verden, vil kreve enorme ressurser, arbeidskraft og verdiskapning. Den oppgaven blir vanskelig for nordmenn å klare alene.
Den israelske ambassadøren Liora Herzl har sist uke skapt debatt etter at hun tok avstand fra skulpturen ”Muren – Fragmenter fra historien” som står på Youngstorget.
• For det første: Den norske stat er i ferd med å gjøre det vanskeligere for nye innvandrere å få oppholdstillatelse i landet, og nøyer seg med 750 kvoteflyktninger når Høykommisæren anbefaler 1 500.• For det andre: Skillene mellom nord og sør vokser, og stadig flere fra sør ser det som en konkret mulighet å få et bedre liv et annet sted. • For det tredje: Norge vil trenge mye arbeidskraft i årene fremover. Eldrebølgen begynner for alvor i 2010. Landet trenger en plan.
7. juni starta Oslo-politiet ei storstila ”ryddekampanje” rundt Oslo S. Narkomane som sel og kjøper ulovleg dop vart jaga vekk frå Christian Fredriks plass. Byen vår skulle bli rein igjen. I alle fall dei delane av byen som er mest synleg.