Hjem Forfattere Artikler av Kronikk

Kronikk

Kronikk
45 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
I den siste tiden har vi igjen hatt mange oppsalg og mye debatt om ungdommer med minoritetsbakgrunn som dessverre er aktive i kriminelle miljøer. Ungdommer vi gjerne skulle se som gode, kritiske, lovende og skapende samfunnsborgere driver dessverre med kriminell virksomhet, skyter rundt seg, velter statuer, plager sine jevnaldrende,...
Å forhandle fred med en stat som bruker krig som middel for å oppnå fred er ikke lett.
Etter 15 år med politisk kaos og usikkerhet kunne man unne Somalia en stabil regjering og ro i landet. Det ser ut til å ta tid. Da Siyad Barre og hans regjering falt i 1991, klarte man ikke å bli enige om hvem som skulle styre, og resultatet var at...
Generalsekretær Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp har i kronikken ”Den nye rasismen i Norge” (Utrop 12/2006) et avslutningspoeng som fortjener oppmerksomhet. Han peker på at nordmenn med ulik hudfarge, ulike religioner og ulike tradisjoner i media ofte kan virke som et problem, mens de egentlig utgjør en ressurs....

Hva vil Israel?

0
La oss forestille oss en gruppe generaler som i årevis har simulert den tredje verdenskrig. Der kunne de flytte store hærstyrker omkring, benytte de mest avanserte våpen og nyte immunitet i sine datastyrte hovedkvarter. Så får de vite at det ikke finnes noen tredje verdenskrig. Deres ekspertise trengs til...
Når homofile og lesbiske i Oslo blir fysisk og verbalt angrepet av muslimer, er det ikke unaturlig at homofile som gruppe prøver å finne inspirasjonskilden til disse voldsmennene. I mitt arbeid som journalist for et homonettsted har jeg intervjuet flere homser og lesber som har blitt angrepet av muslimer...
Det er upopulært å snakke om rasisme i Norge. Nesten all diskriminering, trakassering og generalisering av etniske minoriteter godkjennes og bortforklares i forsvaret av en ”åpen debatt”. Men rasismen er ikke utryddet selv om ingen vil bruke ordet. Den lever i beste velgående. Fortsatt dømmes nordmenn etter hudfarge, bakgrunn...
Det er avgjørende for rekrutteringen av studenter med minoritetsbakgrunn at de som tar høyere utdanning får en jobb de er kvalifiserte for. De unge trenger rollemodeller og framtidstro for å motiveres til å ta høyere utdanning. Når noen de kan identifisere seg med lykkes med en karriere som bygger...

Myter om klima

0
”Forskerne er uenige om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte”. Etter mange tiår med forskning har man kommet fram til en utvetydig enighet om at klimaendringene vi nå begynner å oppleve i hovedsak er menneskeskapte. Dersom myten om vitenskapelige uenighet kan overleve blant mange, er det ikke minst fordi de store oljeselskapene...
Å få innpass i arbeidslivet er viktig for å komme med i det norske samfunn. Dette gjelder for innvandrere, dette gjelder for alle. Aetats oppgave er å finne jobb til mennesker og mennesker til jobbene. Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn utgjør en stor andel av Aetats brukere. I Oslo har drøyt...