Hjem Forfattere Artikler av Redaksjon

Redaksjon

45 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Omar Samy Gamal (SV) bekrefter at han ønsker bli ordfører i Oslo.
Oslo kommune startet tirsdag arbeidet med å farge gata utenfor London Pub i Oslo i regnbuefarger. I sommer ble gata åsted for skytingen der to personer ble drept.
Likestillingen står sterkt i Norge, og målet for likestillingspolitikken er at den skal gjelde på alle områder i samfunnet. Gjelder dette også innen innvandringspolitikken? I en podkastserie på fem episoder setter MiRA-Senteret søkelys på innvandringspolitikk og truede rettigheter.
En av Norges første flerkulturelle politikere, Aslam Ahsan, fyller 80 år i dag.
Caritas samarbeider med Helseetaten om koronavaksinen. Du kan nå stille spørsmål og ta koronavaksinen der.
Regjeringen sier imidlertid at loven ikke vil påvirke bruken av turban eller den jødiske kippa.
 Aftenpostens lesere har kåret David Adampour til Årets osloborger 2018.
240.000 gikk i tog mot rasisme og diskriminering i Berlin, ifølge arrangørene.
Økningen i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunnene er på 15 %, mens økningen til Den norske kirke 5,6 %. Økningen skyldes at andre tros- og livssynssamfunnene får stadig flere medlemmer, mens kirken får færre.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nylig endret Kreftregisterforskriften slik at Kreftregisteret nå kan registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødekommune og fødeland.