Hjem Forfattere Artikler av Redaksjon

Redaksjon

23 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Hvordan burde man håndtere situasjoner der pasienten er den som diskriminerer deg som helsepersonell?
En av Norges første flerkulturelle politikere, Aslam Ahsan, fyller 80 år i dag.
Caritas samarbeider med Helseetaten om koronavaksinen. Du kan nå stille spørsmål og ta koronavaksinen der.
Regjeringen sier imidlertid at loven ikke vil påvirke bruken av turban eller den jødiske kippa.
 Aftenpostens lesere har kåret David Adampour til Årets osloborger 2018.
240.000 gikk i tog mot rasisme og diskriminering i Berlin, ifølge arrangørene.
Økningen i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunnene er på 15 %, mens økningen til Den norske kirke 5,6 %. Økningen skyldes at andre tros- og livssynssamfunnene får stadig flere medlemmer, mens kirken får færre.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nylig endret Kreftregisterforskriften slik at Kreftregisteret nå kan registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødekommune og fødeland.
Bloggeren og samfunnsdebattant Doremus Schafer sterkt kritisk til NRKs bruk av statistikk og tall, og tolkningen av disse.
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.