Morgenseminar om svangerskapsomsorg til nyankomne migrantkvinner 30.11.23

Sammen med forskningsprosjektet MIPREG inviterer vi til morgenseminar om svangerskapsomsorg til nyankomne migrantkvinner den 30. november.

Studier har vist at flere innvandrerkvinner har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet. Mulige årsaker kan være utfordringer med tilrettelegging av tjenester, kommunikasjon, helsekompetanse og egenomsorg. MIPREG har mål om at kunnskapen fra prosjektet skal bidra til bedret svangerskapsomsorg for nylig innvandrede kvinner.

På seminaret vil forskerne presentere funnene fra de ulike delene av prosjektet – både kvantitative fra analyser av fødsels- og innvandringsregistre, kvalitative fra intervjuer med fødekvinner og jordmødre/leger og en intervensjon designet på bakgrunn av funnene. I tillegg vil du høre om tiltak og verktøy på OUS for å gi gode helsetjenester til fødekvinner med migrantbakgrunn, samt om tiltaket Flerkulturell doula ved Norske kvinners sanitetsforening. Se vedlegget for detaljert program.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det er særlig relevant for deg som jobber med gravide, men har overføringsverdi til alle som møter pasienter som er ny i Norge.

Hvor: Rikshospitalet, Rødt auditorium

Når: 30. november 2023, kl. 8.30 – 10.00 (NB: det serveres kaffe og croissanter fra kl. 8.15)

Påmelding: https://response.questback.com/oushf/mipreg