Ny IMDi-rapport: Etnisk mangfold i arbeidslivet

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Fitjar kommune anmeldt for påstått rasisme etter flyktningvedtak - 12.04.2024 Færre innvandrerkvinner går til distrikspsykiatrien - 11.04.2024 Sentrum-politikere feirer Statsforvalterens beslutning - 11.04.2024 IMDi lanserer sin nyeste rapport: “Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet – Indikatorer, status og utviklingstrekk” torsdag 4 […]

IMDi lanserer sin nyeste rapport: “Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet – Indikatorer, status og utviklingstrekk” torsdag 4 april på Sentralen i Oslo. Arrangementet vil også strømmes.

Rapporten belyser nøkkelindikatorer og er et fremtidig rammeverk for å måle utviklingstrekk innen etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet. Rapporten identifiserer utfordringer og muligheter som finnes i dagens arbeidsmarked, med en detaljert analyse av inkludering og like muligheter for personer med innvandrerbakgrunn.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn vil være tilstede. En representant fra IMDis ungdomspanel vil holde innlegg om rapportens hovedfunn. Direktør for avdeling arbeidsliv i NHO og Trude Tinnlund fra LO vil delta i en panelsamtale.

Tid: 04.04, kl 08.30-10.00.
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate.