Først i landet med hijab i ambulansetjenesten

Sidikyar blir den første i norsk ambulansetjeneste som bruker hijab. Yrket trenger mer mangfold, mener studieleder.

– Jeg var veldig i tvil om hvordan jeg kom til å bli tatt imot av lærere, medstudenter og pasienter. Jeg angret litt på at jeg søkte, i starten, sier Basmeena Sidikyar til NRK.

I klassen på Oslo Met er hun den eneste med flerkulturell bakgrunn. Og hun er den eneste som bruker hijab.

Har ikke opplevd noe form for hets

Nylig fullførte 21-åringen sin praksistjeneste i ambulansen i Kongsvinger – kledd i rød uniform og svart hijab.

Hun fryktet reaksjoner på bekledningen, men har ikke opplevd ubehageligheter.

– Jeg venter på at det skal komme noe negativt, men så langt har jeg vært veldig heldig. I åtte år har jeg hatt på hijab og ikke opplevd noe vondt, sier hun.

Viktig med mangfold i tjenesten

Trine Jørgensen, studieleder i prehospital avdeling på Oslo Met, og en av Sidikyars lærere, ser det som viktig med synlig mangfold i tjenesten.

– Vi har pasienter som representerer et stort mangfold, og da må vi også ha det, sier hun.

Studiet paramedisin finnes på seks ulike høgskoler og universiteter i landet. I Østfold håper sjefen for ambulansetjenesten at yrket fremover vil bli valgt av flere med mangfoldsbakgrunn.

– Det er viktig at vi har ansatte med ulik type bakgrunn i vår tjeneste for nettopp å speile hele samfunnet, sier leder for prehospitale tjenester ved Sykehuset Østfold, Merete Storli Tveit.