Fitjar kommune anmeldt for påstått rasisme etter flyktningvedtak

0
Antirasistisk Front har levert en anmeldelse mot Fitjar kommune, og hevder at kommunestyrets beslutning om å kun ta imot ukrainske flyktninger er rasistisk og bryter med norsk lov.

Færre innvandrerkvinner går til distrikspsykiatrien

0
Innvandrere, spesielt kvinner, bruker i mindre grad distriktspsykiatriske sentre enn flertallet av befolkningen, viser et forskningsprosjekt ved FHI.

EU med taktfaste skritt mot ny asylreform

0
Onsdag vil EU-parlamentet gi tommel opp for EUs nye asylpakt. Også Norge blir berørt av de nye reglene.

Kraftig fall i antallet ukrainske flyktninger til Norge

0
Etter en høst med store ankomster av ukrainske flyktninger, har det snudd brått etter nyttår. Nå er ankomstene på sitt laveste siden krigsutbruddet.

Id mubarak!

0
Det er godt å kjenne på alt det vi mennesker kan være – og at vi fortsatt kan dele et felles rom.

Statsforvalteren: Drammens flyktningvedtak er ugyldig

0
Statsforvalteren i Oslo og Viken slår fast at vedtaket i Drammen om å kun bosette ukrainske flyktninger, er i strid med diskrimineringsforbudet i grunnloven.

PST om moskétrusler: – Ingen umiddelbar trussel

0
PST sier til Dagbladet at realiteten i truslene mot norske moskeer er svekket, og at mye tyder på at det er ikke er noen umiddelbar trussel.

– Utlendingsnemnda bryter regelverket de er satt til å håndheve

0
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier tvangsretur av lengeværende etiopiere må prøves i UNEs stornemnd.

Elias Akselsen slipper løs tatersymfoni på romfolkets dag

0
Sangene som Elias Akselsens folk stemte i rundt leirbålet har fått følge av et helt symfoniorkester. Det er historisk.

Over ni av ti besto statsborgerprøven i fjor

0
I alt 5333 personer tok statsborgerprøven i Norge i fjor, hvorav hele 91,3 prosent besto. Prøven er et viktig steg på veien mot norsk statsborgerskap.