– Utlendingsnemnda bryter regelverket de er satt til å håndheve

Jon Ole Martinsen,i NOAS uttrykker sterk bekymring for at folk med beskyttelsesbehov ikke får møte UNE i stornemnd for å vise frem saken sin.
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier tvangsretur av lengeværende etiopiere må prøves i UNEs stornemnd.

– Vi er sterkt bekymret for at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov blir sendt tilbake uten at det har vært et møte i UNEs stornemnd, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), til Nettavisen.

Fordi Utlendingsnemndas vedtak bryter med de landspesifikke anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), mener NOAS at UNE er forpliktet til å behandle en av disse sakene i stornemnd.

Flere etiopere

Flere av de som står i fare for tvangsretur er etiopere. Tvangsretur er omstridt på grunn av situasjonen i Etiopia og Norges forpliktelser om ikke å sende mennesker tilbake til stater hvor de risikerer tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

SVs Hilde Marie Gaebpie Danielsen har engasjert seg i saken om de lengeværende etiopierne. Hun støtter NOAS’ krav om stornemnd-behandling.

– Det er mennesker dette handler om. Vi sitter og råder over andre menneskers liv, sier hun til Nettavisen.

Vil ikke gå til stornemd

I sitt tilsvar sier UNE at det er ikke hensiktsmessig å ta en slik sak i stornemnd.

– Stornemnd egner seg best når det kan rendyrkes en problemstilling hvor avgjørelsen deretter får betydning for flere likeartede saker, sier enhetsleder Hanne Bjerkan Johnsen i UNE i et epostsvar til Nettavisen.