Fitjar kommune anmeldt for påstått rasisme etter flyktningvedtak

Wario Wario har gjort det meget bra på skolen i Stord, men han vet ennå ikke om familien får bli
Foto: Johan Christian Nielsen
Antirasistisk Front har levert en anmeldelse mot Fitjar kommune, og hevder at kommunestyrets beslutning om å kun ta imot ukrainske flyktninger er rasistisk og bryter med norsk lov.

Fitjar kommune på Vestlandet har blitt midtpunktet i en kontroversiell sak etter at kommunestyret fattet vedtak om å kun ta imot ukrainske flyktninger.

Vedtaket har ført til sterke reaksjoner fra Antirasistisk Front, som nå har valgt å anmelde kommunen for brudd på flere lover, inkludert straffeloven, diskrimineringsloven og Grunnloven, ifølge Radio Haugaland.

Fitjarposten og Sunnhordland var først ute med å omtale vedtaket.

– Å velge ut én bestemt folkegruppe som flyktninger, i dette tilfellet ukrainere, blir av organisasjonen betraktet som et klart signal om aksept for rasistisk diskriminering på systemnivå, ifølge en uttalelse fra Antirasistisk Front.

Nektet for favorisering

Anmeldelsen kommer samtidig som Statsforvalteren har kjent et liknende vedtak i Drammen kommune for ugyldig.

Fitjar kommune har ikke kommet med en offisiell kommentar til anmeldelsen eller til kritikken fra Antirasistisk Front.

Før anmeldelsen uttalte Anne Økland etatssjef for helse og omsorg i Fitjar til NRK:

– Dette handler ikke om etnisitet, og det er ikke ment å ekskludere. Skal du ta imot flyktninger, må du også sørge for at de får et godt tilbud og at man har kapasitet. Det handler ikke om å favorisere.