Koranbrenner vil søke asyl i Norge

0
Irakiske Salwan Momika, som har gjennomført flere koranbrenninger i Sverige, sier han vil søke asyl i Norge. Svenske myndigheter har besluttet å utvise ham.

– Vi må styrke innsatsen for at flere integreres i det norske samfunnet

0
Fredag ble integreringsmeldingen lagt frem for Stortinget. Arbeidsministeren mener for få innvandrere er i jobb, og at for mange minoriteter lever ufrie liv.

Kraftig nedgang i ukrainske asylsøkere

0
Antallet fordrevne ukrainere som kommer til Norge har falt kraftig, med omtrent 44 prosent, i løpet av de to første månedene av 2024 sammenlignet med i fjor.

Slik opplever innvandrere møtet med Nav

0
Innvandrere med svake norskferdigheter, lite formell utdanning og sammensatte utfordringer i arbeidsmarkedet utgjør en brukergruppe Nav strever med å gi gode tjenester til.

– Få innvandrere bosatt hvor de kan få jobb

0
Statsråd Tonje Brenna sier det er en utfordring for integreringen at innvandrere jobber mindre. Hun har imidlertid løsningen klar.

– Viktig å ha et samfunn der man får høre til

0
– Kampen mot rasisme er en frihets- og solidaritetskamp, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery under Bufdir-arrangement.
man in black jacket walking on street during daytime

Kan asylmottak i tredjeland bli aktuelt for Norge?

0
Høyre åpner opp for asylmottak i Afrika. Frps Erlend Wiborg sier seg positiv, mens flyktningaktivist frykter dette kan gjøre situasjonen enda vanskeligere for folk på flukt.

Nyutviklet app for krigsrammede barn

0
Magic Mitten er en nyutviklet app som er laget for å støtte barn rammet av krig.

Islamofobien som gir næring til folkemordet

0
Det eksisterer dessverre en lang islamofob tanketradisjon i Vesten. Denne strekker seg fra middelalderens korstog, gjennom kolonialismen, krigen mot bosniske muslimer til dagens høyrenasjonalisme.

Politiets rom-register er etnisk profilering

0
Det eksisterer det en svært stygg historie ovenfor rom. Derfor er det svært merkverdig at politiet velger å opprette et register med oversikt over norsk romer.