– Viktig å ha et samfunn der man får høre til

– Kampen mot rasisme er en frihets- og solidaritetskamp, hevder kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet
– Kampen mot rasisme er en frihets- og solidaritetskamp, sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery under Bufdir-arrangement.

Uttalelsen kom hun med under markeringen av FNs dag mot rasediskriminering 21. mars.

Statsråden mener kampen mot diskriminering og rasisme er ikke vunnet, og at det er en kamp vi fortsatt må kjempe – hver eneste dag.

– Vi har en plikt til å heve stemmen når vi ser rasisme og annen urett. Kampen mot rasisme er en frihets- og solidaritetskamp, det er en kamp for et samfunn der folk kan få være seg selv. Et samfunn der man får høre til, uavhengig av hvem man er og hvordan man ser ut.

Nye tall

Jafferys utspill kommer også i forbindelse med en ny rapport fra Proba samfunnsanalyse, gjort på oppdrag fra Bufdir, som ble presentert nylig.

Forskningsrapporten «Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering» viste at 45 prosent av respondentene oppgir å ha blitt utsatt for rasistiske ytringer i løpet av de siste 12 månedene.

–  Dette er en viktig rapport, som gir oss sentral kunnskap i arbeidet med å bekjempe rasisme. Vi vet at rasisme er svært skadelig for fysisk og psykisk helse, og denne rapporten forteller oss noe om hvor skoen trykker, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir til NTB.

Unge utsettes for rasistisk hets

Unge med bakgrunn fra Afrika utenom Nord-Afrika er gruppen som rapporterer mest opplevd diskriminering. Her oppgir 71 prosent av respondentene å ha opplevd rasistiske ytringer på minst én arena i løpet av det siste året.

Andelene var også høye for dem med bakgrunn fra Midtøsten og Asia, med henholdsvis 64 og 63 prosent.

Unge samer, jøder og rom er også blitt intervjuet. Jødiske ungdommer opplever å stadig måtte svare for konflikten i Midtøsten. Flere av de unge med rombakgrunn opplever at ansatte i butikker ofte ber om å sjekke posene deres. Samiske ungdommer påpekte at rasisme og negative kommentarer kunne forekomme særlig på bygda og spesielt i kommentarfelt på Facebook.

Andre funn viser at sosiale medier, gaten, skolen og offentlig transport er de vanligste arenaene hvor rasisme utspiller seg. Norskfødte med innvandrerforeldre opplever også mer diskriminering enn unge som selv har innvandret til Norge.

Forskerne skriver at rapporten viser hvor viktig det er å involvere minoritetsungdom når tiltak for å forebygge og redusere rasisme og diskriminering i fremtiden.

Link til rapporten