Rekordmange antisemittiske hendelser i Danmark

0
Det Jødiske Samfund registrerte i fjor 121 antisemittiske hendelser i Danmark. Det er det høyeste antallet som er registrert i landet.

– Vi må ivareta norsk-palestinere i Oslo

0
Rødt har fremmet et privat forslag i bystyret om at Oslo kommune skal bedre ivareta norsk-palestinere bosatt i Oslo.

Rambow returnerer med ny singel

0
Rambow, også kjent som Simon Negash, avslører utgivelsen av hans nyeste singel "Til Toppen".

Finland hevder tusenvis av migranter vil krysse grensa fra Russland

0
Finlands innenriksminister Mari Rantanen hevder myndighetene har informasjon om at tusenvis av tredjelandsmigranter er på vei fra Russland til Finland.

– Norsk regelverk er mangelfullt og uegnet til å håndtere statsløse

0
Ureturnerbare statsløse må kunne identifiseres, gis en oppholdstillatelse og integreres i samfunnet tidlig, mener organisasjonen.

De syriske demokratiske styrkene med full frihet, demokrati, likestilling og ytringsfrihet

0
Et glimt av sekularisme i et område omringet av totalitarismens mørke, fortjener ros, ikke bombing.

To av tre flyktninger fra Ukraina vil hjem, viser FN-undersøkelse

0
Om lag to av tre ukrainske flyktninger og internt fordrevne vil tilbake til hjemmene sine, viser en undersøkelse fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR

Norskfødte døtre av innvandrerkvinner har økt utdanningsnivået

0
Norskfødte døtre av innvandrerkvinner har økt utdanningsnivået sammenlignet med mødrene, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

EU kan internere barn på flukt

0
Bak lukkede dører har Frankrike, Nederland og andre sørget for at EUs nye migrasjonspakt ligger an til å bli strengere mot barn enn noen gang.

Flere innvandrere i jobb eller utdanning etter introduksjonsprogram

0
65 prosent av nyankomne innvandrere som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2021, var i jobb eller utdanning innen november året etter, ifølge SSB.