To av tre flyktninger fra Ukraina vil hjem, viser FN-undersøkelse

Rundt 6,5 millioner mennesker som har flyktet fra Ukraina siden krigen.
Foto: Danish Entrepreneurs
Om lag to av tre ukrainske flyktninger og internt fordrevne vil tilbake til hjemmene sine, viser en undersøkelse fra FNs flyktningorganisasjon UNHCR

Av de totalt 9900 som deltok i undersøkelsen i januar og februar, svarte 65 prosent av ukrainske flyktninger og 72 prosent av fordrevne i Ukraina at de ønsker å komme hjem, opplyser UNCHR tirsdag.

Ifølge organisasjonens estimater er det rundt 6,5 millioner mennesker som har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet for snart to år siden, 24. februar 2022.

I tillegg er det rundt 3,7 millioner mennesker som har fordrevet fra de stedene der det har pågått kamper.

Sikkerhetssituasjonen er blant årsakene til at de som har flyktet fra hjemmene sine, ikke kan returnere. Flere oppgir også manglende jobbmuligheter, og at hjemmene deres er ødelagte, som årsaker.