Rasisme kan være en utfordring for pasienter og helsepersonell

Helsevesenet er fortsatt preget av strukturell diskriminering, skriver innleggsforfattere.
Foto: Flickr/Tasayu Tasnaphun
Åpenlys diskriminering er lite utbredt i helsevesenet, men den strukturelle formen eksisterer. Den skaper helseulikhet blant pasienter med minoritetsbakgrunn, ifølge helsepersonell.

– Strukturell diskriminering i helsetjenesten foregår indirekte og bidrar til et dårligere helsetilbud til personer med minoritetsbakgrunn. Hverdagsrasismen er mer direkte og er et tydelig arbeidsmiljøproblem som får lite oppmerksomhet av ledere i helseinstitusjoner.

Slik skriver OsloMet-professor Jonas Debesay, studieleder

Også subtil “hverdagsrasisme” kan ramme folk med minoritetsbakgrunn i situasjoner med helsevesenet, skriver innleggforfatterne.

– Forskjellsbehandlingen kan også skyldes ulike forståelser av helse og sykdom, og at pasienter og helsepersonell har ulike forventninger. Personalet kan også ha en følelse av å være uforberedt på å jobbe med bestemte grupper, som for eksempel flyktninger med psykiske helseproblemer.

Holdninger til minoritetspasienter

Videre snakker man om helsepersonells holdninger:

– Rasisme oppleves også i mer subtile former gjennom stereotypier og fordommer om minoritetsgrupper, noe som deretter former måten helsepersonell oppfatter og behandler dem på. Denne diskrimineringen bunner ofte i fordommer om minoritetsetniske personer som misbrukere av sykefravær eller velferdssystemet, eller at de «overdriver» smertene sine under behandling.

Ofte kan dette få uheldige utfall.

– Studier tyder også på at fødende kvinner fra land sør for Sahara i langt mindre grad blir tilbudt og får smertestillende, for eksempel epidural, i forbindelse med vaginal fødsel.

Varsler ikke om diskriminering på jobb

Helsepersonell med minoritetsbakgrunn kan oppleve diskriminering fra pasienter, pårørende og ledere.

– Ansattes manglende rapportering av diskriminering til ledere kan også ha sammenheng med risikoen for å bli oppfattet som uprofesjonelle, særlig dersom det dreier seg om trakassering fra pasienter med kognitiv svikt eller deres pårørende.

Løsningen er å ha klare strategier, skriver innleggsforfatterne.

Konsekvensene av diskriminering på arbeidsplassen kan fortone seg som et forbigående eller vedvarende ubehag, men det kan også bidra til at ansatte med minoritetsbakgrunn ønsker å forlate yrket. Derfor må tjenestene prioritere å identifisere minoritetsansattes utfordringer, skape et trygt miljø for informasjonsdeling og sikre et godt og flerkulturelt arbeidsfellesskap.