Vil du delta i intervjustudie om hatkriminalitet?

(Kunngjøring) Vi ønsker å snakke med personer som har vært utsatt for hets og hatkriminalitet på grunn av sin minoritetsbakgrunn/-identitet.

Har du blitt utsatt for alvorlig hets eller hatkriminalitet i løpet av de siste tre årene?

C-REX – Senter for ekstremismeforskning ønsker å høre om dine erfaringer til en studie hvor man skal intervjue personer med ulike minoritetsbakgrunner/-identiteter.

Senteret ønsker å snakke med deg uavhengig av om du anmeldte hendelsen, og uavhengig av om politiet henla saken dersom du anmeldte. Det viktigste er at du selv tenker det du ble utsatt for er eller bør forstås som hatkriminalitet.

Formålet med studien er å få bedre kunnskap om hvordan de som utsettes for hatkriminalitet påvirkes av og håndterer dette. Vi skal spesielt undersøke i hvilken grad utsatte føler seg ivaretatt etter å ha opplevd slike negative hendelser, og om de mener noe bør endres i hvordan politiet og andre instanser jobber mot hatkriminalitet. Denne studien kan derfor bidra til å styrke arbeidet mot hatkriminalitet.

Fyll inn skjemaet under om du vil delta i studien. Du må være over 18 år for delta.

Klikk her for å lese mer om forskningsprosjektet

Kontakt senteret på e-posten [email protected].