Konferanse: “Får ALLE være med? – Digitale barrierer i idretten”

Barrierene for likeverdig deltakelse kan være mange. Økonomiske og sosiale barrierer kan overkommes, men vi har en lengre vei å gå når det kommer til den digitale barrieren! Mange nyankomne familier står overfor utfordringer som begrenser deres muligheter til å integrere seg i samfunnet og delta i utdanning og arbeidsliv.
Denne konferansen vil bidra til å kaste lys over og identifisere digitale hindringer, og forhåpentligvis bidra til å styrke inkludering og senke terskelen for deltakelse i idretten, slik at ALLE barn kan delta. Kunstner og miljøterapeut, Sara Aziz deler gjennom sin kunstutstilling, stemmene til disse barnefamiliene som drømmer om at også deres barn skal få ta del i fellesskapet.
Arrangementets tidspunkt:
02. november 2023
kl. 16.30-19.00
Sted: Kronesalen, Sentralen – Øvre Slottsgate 2, Oslo
Program og påmelding:
https://app.checkin.no/event/62912
For mer info:

Arrangementskoordinator
MiR & Atlas Kompetanse
+ 47 46 76 92 17