Slik skal Lovisenberg-ansatte takle rasisme

Lovisenberg sykehus har kommet med ulike tiltak for å håndtere rasisme overfor ansatte.
Foto: Claudio Castello
Ansatte ved Lovisenberg har blitt kurset i hva de skal gjøre når de opplever rasisme. Nå mener en fagforening at flere bør lære av dem.

En undersøkelse de tillitsvalgte gjorde med de ansatte på sykehuset, viste at mange hadde møtt på rasisme i møte med pasienter.

Nå har gått sammen for å bevisstgjøre ansatte på rasisme, med støtte fra fagforeningen Nito.

Flere avdelinger ved sykehuset har holdt foredrag og hatt workshops innad. Nå har også ansatte lært seg hvordan de kan si ifra til pasienter som opptrer rasistisk.

– Vil ikke en pasient la deg ta blodprøve, basert på hudfarge, så kan du forklare til pasienten at de ikke har lov til å si at de vil ha en hvit for eksempel, sier Jessica Stenholm, fagbioingeniør og verneombud ved Lovisenberg sykehus.

Les mer i VG